Så här började det


Nablus Mejeri startade 2010 sedan två ostälskande makar bestämt sig för att börja producera ost- och mejeriprodukter i större skala. Samar och Mohamed är båda uppväxta i Palestina och har sedan barnsben nya lära sig den ädla konsten att tillverka ost enligt gammal palestinsk tradition. Hantverket och familjens eget recept har förts vidare sedan urminnes tider, från en generation till en annan. Genom att föra vidare familjens osthantverk från Nablus till Sverige och använda svenska råvaror som bas, har man lyckats ta fram och helt unik produkt.

- Bägge mina föräldrars familjer gjorde ost i sina hembyar, så vi använder familjereceptet för att göra våra ostar. Först gjorde vi ostarna för eget bruk, män allt fler och fler vänner vill bästa väcktes tankarna på att tillverka ostar i en större skala, berättar Rawi Godeh, en av sönerna till grundarna av Nablus Mejeri.

Svensk livsmedelsproduktion är känd för att ställa höga krav på hygien och hälsa, vilket har gjort svenska livsmedel till några av de bäst ansedda i världen. På Nablus Mejeri anammar vi självklart denna kvalitetskultur i vår produktion, för att garantera högsta möjliga kvalité. Så istället för att köpa importerade produkter med osäkert ursprungligt erbjudande vi våra kunder att ta del av palestinsk mattradition från Nablus, herrar som tillverkar här i Sverige med svenska råvaror.

Våra produkter


p4h2
p3h3
p2p
h1-edith1

Chili
chili-2
mynta
Naturella

Timjan

Helt i tiden med
lokalproducerade livsmedel


Vi ser idag och tydlig trend i vårt samhälle, där lokalproducerade livsmedel blir alltmer populära bland konsumenterna. Medvetenheten kring olika livsmedels miljöpåverkan har blivit större och man har generellt och bättre uppfattning idag om vad som är bra för miljön osv. För oss har det alltid varit naturligt med lokalproducerade råvaror. Vi är uppväxta med fritt betande djur, där man tillverkade ost lokalt i varje by. Det är en av sakerna vi tagit med oss ​​hit till Sverige.

- Vi började tillverka våra ostar för eget bruk män såg snabbt hur förfrågningar utifrån strömmade i. Beslutet att börja producera våra produkter i större skala var så enkelt att svara beslut. Det finns en stor efterfrågan på köpet för den här typen av produkter, säger Mohamed Godeh.

Helt i tiden med
lokalproducerade livsmedel


Vi ser idag och tydlig trend i vårt samhälle, där lokalproducerade livsmedel blir alltmer populära bland konsumenterna. Medvetenheten kring olika livsmedels miljöpåverkan har blivit större och man har generellt och bättre uppfattning idag om vad som är bra för miljön osv. För oss har det alltid varit naturligt med lokalproducerade råvaror. Vi är uppväxta med fritt betande djur, där man tillverkade ost lokalt i varje by. Det är en av sakerna vi tagit med oss ​​hit till Sverige.

- Vi började tillverka våra ostar för eget bruk män såg snabbt hur förfrågningar utifrån strömmade i. Beslutet att börja producera våra produkter i större skala var så enkelt att svara beslut. Det finns en stor efterfrågan på köpet för den här typen av produkter, säger Mohamed Godeh.

Samtidigt ser vi också hur intresset för utländska matkultur fortsätter att öka och har gjort så under många år. Nablus Mejeri plockar upp båda dessa trender och erbjuder alltså ett alternativ tills de importerade livsmedlen på kontoret. Vi ser det som vårt kall kallas till dessa fantastiska produkter till det svenska köpet. En av dina främsta produkter är Halloumiost, alltså en typ av ost som sedan länge ätits här i sverige. Skillnaden är att vi används recepten och hantverket från Nablus.

Våra partners